Naše podnikatelská strategie je tvořena s ohledem na kontext společnosti a změny podnikatelského prostředí

Při plánování, realizaci, kontrole a zlepšování procesů vycházíme z relevantních aspektů, které nás ovlivňují.

Vždy řídíme identifikovaná rizika a příležitosti

Zavazujeme se plnit příslušné požadavky a závazné povinnosti plynoucí ze zákonných předpisů

Při vývoji a realizaci vzdělávacích akcí se vždy řídíme platnou legislativou

Kvalita všeho co děláme je základní myšlenkou společnosti

Objednávky a smluvní závazky vždy plníme ve sjednané kvalitě a v dohodnutém termínu.

Jsme držiteli příslušných akreditací, autorizací a certifikátů

Zákazník je u nás vždy na prvním místě

Chceme spokojené zákazníky.

Chceme, aby se naše pracovní vztahy prohlubovaly v partnerství.

Reagujeme na individuální potřeby a přání našich zákazníků.

Motivujeme naše zaměstnance

Máme zpracován motivační plán a podporujeme kreativitu zaměstnanců.

Prostřednictvím stanovených cílů a pravidelného hodnocení usilujeme o neustále zlepšování

Pravidelně hodnotíme stanovené cíle.

Vytváříme zaměstnancům prostředí k zajištění stálého zlepšování.

Etické chování je pro nás samozřejmostí

Na všech úrovních jednáme v souladu s etickým kodexem.

Identifikujeme zdravotní a bezpečnostní rizika při práci

Vytváříme zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí.

Zavazujeme se aplikovat a dodržovat opatření zaměřená na prevenci životního prostředí

Veškerou činnost provádíme v souladu s ochranou životního prostředí.

Management společnosti plně podporuje sdělování a pochopení této politiky na všech úrovních v rámci společnosti i mimo ni

Uvědomujeme si svou odpovědnost při plnění stanovených cílů a motivaci zaměstnanců.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.