Naše podnikatelská strategie je tvořena s ohledem na kontext společnosti a změny podnikatelského prostředí
Při plánování, realizaci, kontrole a zlepšování procesů vycházíme z relevantních aspektů, které nás ovlivňují.
Vždy řídíme identifikovaná rizika a příležitosti

Zavazujeme se plnit příslušné požadavky a závazné povinnosti plynoucí ze zákonných předpisů
Při vývoji a realizaci vzdělávacích akcí se vždy řídíme platnou legislativou

Kvalita všeho co děláme je základní myšlenkou společnosti
Objednávky a smluvní závazky vždy plníme ve sjednané kvalitě a v dohodnutém termínu.
Jsme držiteli příslušných akreditací, autorizací a certifikátů

Zákazník je u nás vždy na prvním místě
Chceme spokojené zákazníky.
Chceme, aby se naše pracovní vztahy prohlubovaly v partnerství.
Reagujeme na individuální potřeby a přání našich zákazníků.

Motivujeme naše zaměstnance
Máme zpracován motivační plán a podporujeme kreativitu zaměstnanců.

Prostřednictvím stanovených cílů a pravidelného hodnocení usilujeme o neustále zlepšování
Pravidelně hodnotíme stanovené cíle.
Vytváříme zaměstnancům prostředí k zajištění stálého zlepšování.

Etické chování je pro nás samozřejmostí
Na všech úrovních jednáme v souladu s etickým kodexem.

Identifikujeme zdravotní a bezpečnostní rizika při práci
Vytváříme zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí.

Zavazujeme se aplikovat a dodržovat opatření zaměřená na prevenci životního prostředí
Veškerou činnost provádíme v souladu s ochranou životního prostředí.

Management společnosti plně podporuje sdělování a pochopení této politiky na všech úrovních v rámci společnosti i mimo ni
Uvědomujeme si svou odpovědnost při plnění stanovených cílů a motivaci zaměstnanců.

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.