Vnitropodnikové vzdělávání železničních zaměstnanců je bezesporu stejně staré jako železnice sama a souvisí s všeobecně známou skutečností, že železniční provoz, vzhledem k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob a zásilek, musí být prováděn podle jednotných pravidel. Již v období první republiky se organizovaly různé kvalifikační kursy. Vedle odborných zkoušek určení zaměstnanci vykonávali také postupové zkoušky (zvláštní kvalifikační příprava pro vybrané profese).

Dne 1.1. 1951 pak byly ustanoveny Závodní školy práce, pověřené prováděním školení a organizováním výchovných a vzdělávacích akcí. Se vznikem nové organizační struktury Československých státních drah (ČSD) započalo v květnu 1963 budování rozsáhlé sítě učebně výchovných zařízení pro výchovu a zvyšování kvalifikace železničních zaměstnanců.

Dne 1. července 1963 byl pro tyto účely založen Ústav podnikové výchovy, pro potřeby vzdělávání vedoucích zaměstnanců sloužil Ústřední dopravní institut (ÚDI). Do těchto dvou institucí se pak soustředilo téměř veškeré vzdělávání.

Po roce 1989 nastalo období rozpadu tradičních organizačních struktur, které vedlo k rozdělení Československa a současně také k rozdělení ČSD a následnému vzniku státní organizace České dráhy (ČD, s.o, od 1.1.2003 akciová společnost ČD).

Rozhodnutím generálního ředitele ČD, s.o. č.j. 785/93 byl ke dni 1. 1. 1994 zřízen Ústav podnikového vzdělávání se sídlem v Praze ( ÚPV ) jako účelová jednotka Českých drah, který spravoval jednotlivé Regionální střediska vzdělávání v síti ČD, a.s.

Ke dni 1.10.2005 je založen Dopravní vzdělávací institut a.s. - dceřiná akciová společnost Českých drah a.s.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.