Vstupní školení VŠ-01 je určeno osobám, které na základě smluvního vztahu vstupují do prostor provozované železniční dopravní cesty a prostor Správy železnic.

Vstupní školení VŠ-01 je rozděleno do několika obsahových témat:

 • Základní legislativa
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Provozní minimum
 • Požární ochrana
 • Odborná způsobilost v ETK dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. příloha č. 4 – osoba poučená

Dále je možno k tomuto základnímu obsahu školení přiobjednat následující obsahy školení:

 • Zdravotní školení
 • RID – přeprava nebezpečných věcí po železnici
 • Šetření mimořádných událostí
 • Požární ochrana – (práce v tunelu nebo zářezu, svařování apod.)
 • Proškolení v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví, prevenci rizik pro činnosti na elektrických zařízeních podle Zákon č. 250/2021 Sb.

Každá obsahová část Vstupního školení VŠ-01 má určenou dobu platnosti a je potřeba ji udržovat pravidelnými školeními. Je možno absolvovat jednou ročně celé školení VŠ-01 případně udržovat platnost školení podle platnosti jednotlivých obsahových částí.

 • Základní legislativa (platnost neomezená při nepřerušení pracovní činnosti na dobu delší než 12 měsíců, při ukončení pracovní činnosti platí 12 měsíců od data ukončení)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (platnost školení 1 rok a ověření znalostí 3 roky)
 • Provozní minimum (platnost školení a ověření znalostí 3 roky)
 • Požární ochrana (platnost pro zaměstnance 2 roky, pro vedoucí zaměstnance 3 roky)
 • Odborná způsobilost v ETK dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. příloha č. 4 – osoba poučená (platnost 5 let mimo obsluhy úsekových odpojovačů, pro které platí platnost 3 roky)
 • Zdravotní školení (platnost 5 let pro vybrané pracovní činnosti)

Seznámení s pracovištěm a konkrétní vykonávanou činností si zajišťuje sám zaměstnavatel.

Školení provádíme v našich moderně vybavených učebnách, v pravidelných termínech po celé ČR, nebo k Vám rádi přijedeme do vaší společnosti.

Pro bližší informace ohledně termínů a ceny za školení kontaktujte Regionální centra vzdělávání.

 

kontakty

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.