Školení bezpečnostních poradců

V souladu se změnami Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID musí být při přepravě nebezpečných věcí drážní nákladní dopravou určen tzv. BEZPEČNOSTNÍ PORADCE. Tohoto bezpečnostního poradce je povinen dle § 14 odst. 5 Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu ustanovit každý odesílatel, dopravce nebo příjemce, jestliže celkový objem přepravovaných nebezpečných věcí přesahuje 50 tun za kalendářní rok.

BEZPEČNOSTNÍ PORADCE musí být držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu. K získání osvědčení se musí uchazeč podrobit školení a složit zkoušku pořádanou Ministerstvem dopravy České republiky.

Na základě pověření Ministerstva dopravy České republiky DVI pořádá:

  • Přípravné školení ke zkoušce bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní dopravě.

Školení nabízíme v elektronické formě.

Před zahájením školení musí uchazeč dokladovat splnění následujících podmínek stanovených Nařízením vlády č. 1/2000 Sb.:

  • úplné střední vzdělání
  • praxe v délce nejméně pěti let v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi
  • zdravotní způsobilost

Typy kurzů

  • Základní kurz – znalost celého Řádu RID
  • Zkrácený kurz – znalost celého Řádu RID vyjma třídy 1 a 7
  • Rozšiřovací kurz – umožní držitelům osvědčení bezpečnostního poradce ADR (silniční doprava) rozšířit svojí odbornost a získat osvědčení bezpečnostního poradce v drážní nákladní dopravě

Cena školení

 e-kurz cena 
Základní kurz 17 545
Zkrácený kurz 15 873
Rozšiřovací kurz - vyjma tříd 1 a 7 15 268

V cenách není zahrnuta DPH.

Opakovací školení k atestační zkoušce

Od roku 2007 probíhají atestační zkoušky pro Bezpečnostní poradce u Ministerstva dopravy ČR, které vycházejí z Nařízení vlády 1/2000 Sb. ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění Nařízení vlády č. 295/2000 Sb. Atestační zkouška prodlužuje pověření o 5 let.

Připravili jsme pro Vás opakovací školení před atestační zkouškou. Cena školení zahrnující CD-ROM, manuál s otázkami a konzultaci s lektorem za jednoho posluchače činí 2 300 Kč bez DPH.

V případě zájmu vyplňte prosím přihlášku a odešlete ji do některého z Regionálních center vzdělávání.

Termíny školení budou stanoveny dle zájmu posluchačů.

Státní zkouška bezpečnostního poradce RID – MD ČR

Přihláška k vykonání zkoušky (základní, atestační nebo opravné) bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v drážní nákladní dopravě podle nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.