Dopravní vzdělávací institut a.s. (DVI)

Dopravní vzdělávací institut a.s. (DVI) je společnost se silným zázemím poskytující služby především v oblasti železničního vzdělávání.

Jako dceřiná společnost Českých drah, a.s. je součástí Skupiny Českých drah. DVI, jako první v ČR získal akreditaci pro výuku strojvedoucích, Je autorizovanou společností u Ministerstva dopravy ČR pro profesní kvalifikace a již po třetí za sebou úspěšně obhájil certifikát systému řízení kvality dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001.

V květnu 2018 získal DVI Uznání subjektu pro posuzování (dle článku 7 nařízení EU č. 402/2013) od Drážního úřadu.

volná místa

tisk

iTUTOR je elektronická výuka DVI

ESP

ESP - Elektronický systém přihlašování - klasická výuka DVI