Titulní stránka / Centrum psychologických služeb

Centrum psychologických služeb

nabízí
PSYCHOLOGICKÁ VYŠETRENÍ
pro zpusobilost k výkonu profese

 • všechny profese v železniční dopravě
 • licence pro strojvedoucí (pro drážní úřad)
 • řidič
  • uchazeč o řp - b,c,d
  • řidič profesionál
 • povinné psychologické vyšetrení dle zák. 441/2005 sb., § 87a
 • uchazeč o zbrojní průkaz
 • zájemce o práci u bezpečnostních agentur
 • pracovník, kde je predepsáno pro výkon profese psychologické vyšetrení
 • jerábník, práce ve výškách, práce svýbušninami a další.
 • vyšetrení pro střední a vyšší management
 • výběrová řízení
 • školení v měkkých dovednostech
 • psychoterapeutická a krizová pomoc v náročných životních situacích (po nehodových událostech, krizích a další…)
 • poradenství
  • kurzy asertivity
  • kurzy komunikace
  • relaxacní techniky
  • etiketa a společenské chování
  • osobnostní typologie a jednání se zákazníky
  • osobnostní typologie pro strední a vyšší management
  • timemangement
  • využití asertivity
  • zvládání stresu na pracovišti
  • další, vždy podle dohody se zákazníkem

tisk

iTUTOR je elektronická výuka DVI

ESP

ESP - Elektronický systém přihlašování - klasická výuka DVI