1. Úvod

Pro moderní firmu v dnešní společnosti je jedním z nejzákladnějším atributů pro řízení, stanovení politiky kvality. Tento atribut je vyžadován dle ISO 9001:2000, pokud je tato norma ve firmě zavedena a firma žádá o certifikaci.

2. Základní principy politiky

Systém řízení podle normy ISO 9001:2000 pro Dopravní vzdělávací institut, a.s. představuje práci podle následujících principů :

 1. RESPEKTUJEME ZÁKAZNÍKA
  Zakázku odevzdáváme v kvalitě sjednané zákazníkem a v požadovaném termínu. Známe požadavky našich zákazníků a dokážeme pružně reagovat na jejich individuální potřeby. Chceme, aby se naše vztahy prohlubovaly v partnerství. 

 2. NA PRVNÍM MÍSTĚ JE KVALITA
  Chceme spokojené zákazníky, proto je vysoká kvalita služby jedním z nejhlavnějších cílů našeho podnikání. Toto platí i pro výkony, které jsou prováděny pod našim obchodním jménem. Garantujeme kvalitní služby, provedená díla s použitím moderních technologií, stabilitou procesů a kvalifikací pracovníků. Trvalou péčí o zvyšování kvality zakázek chceme posílit postavení firmy v našem regionu.

 3. HOSPODÁRNOST A EFEKTIVNOST
  Pravidelným hodnocením procesů vytvoříme účinný nástroj pro měření efektivnosti prací a zabezpečení vysoké jakosti zakázek. Každá práce musí být již od samého začátku správně vykonávaná, to zlepšuje nejen kvalitu, ale snižuje naše náklady a kvalita zvyšuje hospodárnost. Chceme snižovat náklady a zamezit všem formám plýtvání.

 4. NAŠI ZAMĚSTNANCI
  Vážíme si tvořivých a profesně zdatných pracovníků, jejich motivací k produktivní a dobře odvedené práci vytváříme předpoklady pro vyšší ekonomické zhodnocení a uspokojení z práce každého z nás. Každý zaměstnanec společnosti se podílí na svém místě na uskutečňování našich cílů kvality. Je proto úkolem každého zaměstnance, od uklizečky až po generálního ředitele akciové společnosti, odvádět bezchybnou práci. Pokud některý ze zaměstnanců zjistí riziko zhoršení kvality, jehož odstranění přesahuje rámec jeho oprávnění, je povinen okamžitě informovat svého nadřízeného.

 5. VEŘEJNÉ ZÁJMY
  Péče o životní prostředí je nedílnou součástí našeho řízení, splněním legislativních požadavků a hájením veřejných zájmů budeme šetrnější a omezíme vliv našeho podnikání na přírodu.

 6. INOVACE
  Budoucnost tvoříme využíváním metod neustálého zlepšování a inovace.

 7. ORIENTACE NA PROCESY
  Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a environmentálními podmínkami určené platnými zákony, příslušnými prováděcími vyhláškami, oborovými předpisy a nařízeními. Všechny procesy jsou definovány a popsány za účasti všech dotčených pracovníků. Všichni pracovníci, zejména pracovníci odpovědní za daný proces, průběžně pracují na optimalizaci procesu

3. Závěr

Od všech zaměstnanců očekáváme pochopení a uplatňování této politiky kvality. Vedení akciové společnosti Dopravní vzdělávací institut Praha se zavazuje, že svým přístupem vytvoří předpoklady pro její naplňování v každodenní práci nás všech.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.