Titulní stránka / Školení řidičů referentů

Školení řidičů referentů

Obecně platné předpisy nařizují provádět školení a přezkušování osob, které řídí silniční vozidlo. Pro řidiče-referenty a řidiče služebních vozidel do 3 500 kg (popřípadě dalších, u kterých zaměstnavatel nevyžaduje profesní průkaz), na které se vztahuje pouze povinnost školení na základě Zákoníku práce v rozsahu cca 1 den připravila společnost DVI, a.s. nabídku pravidelného proškolování formou elektronické výuky.

Cílová skupina:

Školení je určeno zaměstnancům, kteří při výkonu své funkce používají silniční vozidlo. Jedná se například o zaměstnance, kteří řídí služební vozidlo (do celkové hmotnosti 3 500 kg ), zaměstnance, kteří používají soukromé vozidlo k firemním účelům (účtují náhradu za km), popřípadě zaměstnance - řidiče, u kterých zaměstnavatel nevyžaduje profesní průkaz.

Cíle vzdělávání:

Účastníci školení si zopakují:

 • pravidla provozu na pozemních komunikacích, teorii a zásady bezpečné jízdy,
 • postupy preventivní údržby vozidel,
 • pravidla ekonomického používání vozidel,
 • postup při dopravní nehodě nebo obdobné události v souvislosti s bezpečností vozidla,
 • předpisy související s provozem na pozemních komunikacích.

Forma školení, rozsah školení a obsah školení

Elektronické školení výkladově ilustrativní metodou s procvičením znalostí formou testových otázek, které jsou průběžně vyhodnocovány.
Školení se skládá z 10 lekcí, zkušebního testu a závěrečného testu. Školení lze kdykoli přerušit a pokračovat ve studiu rozečtené lekce později. S výjimkou závěrečného testu lze všechny lekce i cvičný test spouštět opakovaně, bez jakéhokoli omezení.
Skladba studijních lekcí:

 • Úvodní informace
 • Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • Zdravotnická příprava
 • Dopravní značky
 • Související předpisy
 • Dopravní situace
 • Technické podmínky provozu
 • Hlavní změny v pravidlech
 • Bodový systém
 • Novinky a zajímavosti

Skladba zkušebních testů:

 • Cvičný test znalostí
 • Závěrečný test znalostí (s možností 2 opravných)

Výklad v lekcích obsahuje kromě textu veškeré potřebné teorie také bohatou grafickou dokumentaci a multimediální prvky jako je např. animace křižovatek.
Studijní lekce a cvičný test lze spouštět neomezeně, závěrečný a opravné testy pouze 1x. Testy jsou vygenerovány náhodně z velkého počtu variant.
Vydání Potvrzení o školení odborné způsobilosti řidičů je podmíněno prostudováním všech lekcí a absolvováním závěrečného testu.

Potřebné technické prostředky

V grafickém zpracování výkladu je využívána vektorová grafika (Flash Player) a animace. Školení je proto nenáročné na rychlost datového přenosu (optimalizováno pro internetové připojení 33 Kb/s a více).
Minimální požadavky pro hardware a software na němž bude školení absolvováno jsou tyto:

PC Software
Procesor Pentium (nebo Celeron) 266 MHz
operační paměť 64 MB
monitor s rozlišením 800 x 600 (15´)
připojení k Intranetu ČD nebo internetu
Windows 98
Internet Explorer 5.5
Macromedia Flash Player (utilita volně ke stažení z internetu)
Doporučován je počítač s procesorem Pentium III nebo vyšším.

Technicko-organizační zajištění

Školení probíhá pouze elektronicky, prostřednictvím PC připojeného k Internetu nebo Intranetu ČD. Doporučená periodicita školení je 1x za rok. Jednoduchý návod jak procházet lekcemi je pro uživatele systému e výuky k dispozici na webových stránkách DVI.

Objednávku školení je možné zaslat na adresu: Dopravní vzdělávací institut, a. s., Husitská 42/22, 130 00 Praha 3, Žižkov. K objednávce je třeba připojit jmenný seznam přihlašovaných posluchačů s těmito údaji: příjmení, jméno, datum narození, číslo řidičského průkazu, udělené (pod)skupiny řidičského průkazu, e-mail pro zaslání identifikačních údajů. Při větším počtu přihlašovaných posluchačů je vhodné zaslat potřebné údaje elektronicky, např. v excelové tabulce (předem prosím kontaktujte správce elektronické výuky DVI). V objednávce uveďte též adresu pro zaslání průkazů povinného školení řidiče a e-mail pro zaslání výsledků školení v elektronické podobě.

Školení pro jednotlivce lze objednat elektronickou poštou. Objednávku pošlete na e-mail správce elektronické výuky DVI (jerzy.kubeczka@dvi.cz). Do druhého pracovního dne bude zaslána zpět potvrzovací zpráva a variabilní symbol pro Vaší platbu za zpřístupnění školení. Další možnost přihlášení je osobně prostřednictvím regionálních center vzdělávání DVI (RCV). Zde lze podat vyplněnou vytištěnou objednávku z této nabídky a zaplatit cenu kurzu v hotovosti.

Správce elektronické výuky DVI zajistí aktivování jednotlivých uživatelů a zašle jim e-mailem přihlašovací údaje pro vstup do systému elektronické výuky DVI. Doporučená lhůta pro absolvování celého školení je max. 2 měsíce. Poté co posluchač absolvuje všechny lekce tohoto školení, vystaví mu DVI Potvrzení o školení odborné způsobilosti řidičů.

Objednávka zde

tisk

iTUTOR je elektronická výuka DVI

ESP

ESP - Elektronický systém přihlašování - klasická výuka DVI