Titulní stránka / Školení řidičů referentů

Školení řidičů referentů

Pro řidiče-referenty a řidiče služebních vozidel do 3 500 kg (popřípadě dalších, u kterých zaměstnavatel nevyžaduje profesní průkaz), na které se vztahuje pouze povinnost školení, na základě Zákoníku práce v rozsahu cca 1 den, připravila společnost DVI, a.s. nabídku pravidelného proškolování formou elektronické výuky

Cílová skupina:

Školení je určeno zaměstnancům, kteří při výkonu své funkce používají silniční vozidlo. Jedná se například o zaměstnance, kteří řídí služební vozidlo (do celkové hmotnosti 3 500 kg), zaměstnance, kteří používají soukromé vozidlo k firemním účelům (účtují náhradu za km), popřípadě zaměstnance - řidiče, u kterých zaměstnavatel nevyžaduje profesní průkaz.

Cíle vzdělávání:

Účastníci školení si zopakují:

  • pravidla provozu na pozemních komunikacích, teorii a zásady bezpečné jízdy,
  • postupy preventivní údržby vozidel,
  • pravidla ekonomického používání vozidel,
  • postup při dopravní nehodě nebo obdobné události v souvislosti s bezpečností vozidla,
  • předpisy související s provozem na pozemních komunikacích.

Forma školení, rozsah školení a obsah školení

Elektronické školení výkladově ilustrativní metodou s procvičením znalostí formou testových otázek, které jsou průběžně vyhodnocovány. Školení se skládá z teoretické lekce, zkušebního testu a závěrečného testu. Školení lze kdykoli přerušit a pokračovat ve studiu rozečtené lekce později. S výjimkou závěrečného testu lze všechny lekce i cvičný test spouštět opakovaně, bez jakéhokoli omezení.

Skladba lekcí:

  • Teorie
  • Cvičný test
  • Závěrečný test (s možností 2 opravných)

Lekce Teorie obsahuje kromě textu veškeré potřebné teorie také bohatou grafickou dokumentaci a multimediální prvky jako je např. animace křižovatek. Lekce Teorie a cvičný test lze spouštět neomezeně, závěrečný test a opravné testy pouze 1x. Testy jsou vygenerovány náhodně z velkého počtu variant. Vydání Potvrzení o školení odborné způsobilosti řidičů je podmíněno prostudováním lekce Teorie a absolvováním závěrečného testu.

Technicko-organizační zajištění

Školení probíhá pouze elektronicky, prostřednictvím PC připojeného k Internetu nebo Intranetu ČD. Doporučená periodicita školení je 1x za rok. Jednoduchý návod jak procházet lekcemi je pro uživatele systému e výuky k dispozici na webových stránkách DVI.

Školení lze objednat na e-mailu jerzy.kubeczka@dvi.cz. Správce elektronické výuky DVI zajistí aktivování jednotlivých uživatelů a zašle e-mailem přihlašovací údaje pro vstup do systému elektronické výuky DVI. Doporučená lhůta pro absolvování celého školení je max. 2 měsíce. Poté co posluchač absolvuje všechny lekce tohoto školení, vystaví mu DVI Potvrzení o školení odborné způsobilosti řidičů.

tisk

iTUTOR je elektronická výuka DVI

ESP

ESP - Elektronický systém přihlašování - klasická výuka DVI