Titulní stránka / E-learning

E-learning DVI

eLearning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.
(zdroj Wikipedie)

 • vede posluchače k aktivnímu zapojení se do výuky
 • předkládá látku v přesně stanovených celcích
 • výsledek není závislý na různorodých schopnostech lektorů
 • úspěšnost výuky lze ověřit ihned kontrolními otázkami
 • testování nepodléhá lidskému faktoru a výsledky jsou ihned k dispozici
 • nabízí časovou flexibilitu
 • kdykoliv je možné se k probírané látce vrátit

Forma

Elektronická - posluchač využívá ke studiu pouze PC (vlastní nebo na zřízených mikroučebnách, k dispozici má pak konzultační střediska)

Kombinovaná - využití klasické formy školení s lektorem na učebně v kombinaci s elektronickými lekcemi jako pomůckou s tím, že se student k probrané látce může kdykoliv vrátit na svém PC.

Naše nabídka

Při zajištění školení Vašich zaměstnanců elektronickou formou nabízíme:

 • výrobu lekcí
 • administraci studentů a přidělené výuky v systému iTutor
 • informování o výsledcích studia
 • helpdesk

Zpoplatněna je výroba lekce a její přidělení studentovi, nesleduje se čas studia ani administrace.

Organizační schéma

Organizační schéma je otevřené spolupráci s objednatelem výuky:

 • spolupráce na obsahu (stanoveném např. zákony, vyhlášky, interní předpisy, přání objednatele, …)
 • hostování na serveru itutor.dvi.cz
 • výměna informací - zpětná vazba, nové poznatky od studentů apod.

Technické zajištění

Minimální požadavky pro hardware a software na němž budou uživatelé školení provozovat jsou tyto:

hardware: software:
procesor Pentium II nebo ekvivalentní
operační paměť 128 MB
monitor s rozlišením 800 x 600 (15´)
připojení k internetu
doporučujeme procesor Pentium III a vyšší
Windows 98 SE
Internet Explorer 6
Flash Player

Vyzkoušejte si!

Nyní, pokud máte zájem, si můžete vyzkoušet vzorové elektronické lekce. Stačí kliknout na tlačítko "Přihlásit" umístěné v pravém horním rohu této stránky.

Identifikace: test
Heslo: test

tisk

iTUTOR je elektronická výuka DVI

ESP

ESP - Elektronický systém přihlašování - klasická výuka DVI